Wszystkie pliki zapisane są w formacie .pdf. Dlatego należy mieć zainstalowane narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli taki dokument odczytać (np. darmowy program FoxitReader lub AdobeReader). Aby pobrać pliki najlepiej wykorzystać sposób z wykorzystaniem PPM i zapisać plik na dysku.

W przypadku jakichkolwiek problemów z pobieraniem plików, lub wątpliwości dotyczących przedstawianych zagadnień proszę o kontakt.

Gimp

Narzędzia zaznaczania
Warstwy

Edytor tekstu

Definicja edytora tekstu. Dlaczego powinniśmy stosować edytory tekstu. Klawiatura. Pakiety biurowe. Rozszezarzenia programów pakietów biurowych. Zapisywanie dokumentów.
Formatowanie znaku
Formatowanie akapitu
Formatowanie strony
Drukowanie z zastosowaniem programu DoPDF
Formatowanie punktowania i numerowania
Zasady obowiązujące przy pisaniu i formatowaniu tekstów
Style. Wstawianie pól
Formatowanie tabel
Obliczenia w tabelach
Wstawianie i formatowanie grafiki w edytorze tekstu. Ramki
Tworzenie konspektu potrzebnego do spisu treści. Wstawianie automatycznego spisu treści. Wstawianie pola z tytułem rozdziału.